IKON

312 tekstów – auto­rem jest IKON.

Orlę Lwowskie

Żołnierz prze­latu­je nad Lwo­wem
Re­dutę Śmier­ci wziął pod swe skrzydła
Dla Pol­ski chwały - krew i blizna

Trzy­nas­to­let­nie orlę białe, w Stra­ceńców od­dziale
Odznaczo­ne Krzyżem Vir­tu­ti Militari,
Za czapkę większą od głowy i swą od­wagę!

Ob­ro­niliśmy Lwów!
Pa­mięci żywa, os­tatnia kula.
Epi­tafium - do zobaczenia... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 27 kwietnia 2016, 12:37

Bieg rze­ki ok­reśla jej brzeg, nie temat. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 10 kwietnia 2016, 14:42

Miłość za­puszcza korze­nie w sercach.
Zaurocze­nie w chwili. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 10 kwietnia 2016, 11:12

Ze szczy­tu można doj­rzeć wiele, ale to jeszcze nie powód do te­go, by pat­rzeć na ko­goś z góry. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 9 kwietnia 2016, 16:49

Za­suszo­ny kwiat wzras­ta, gdy pa­mięć żywa. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 kwietnia 2016, 15:58

Na­wet opar­cie pot­ra­fi skrzy­wić kręgosłup. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 5 kwietnia 2016, 06:55

Anioły nie roz­wi­jają skrzydeł. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 4 kwietnia 2016, 06:52

Czas się nie skończył - to ludzie tracą nadzieję. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 kwietnia 2016, 21:27

Zwyk­li oby­wate­le to kom­ple­ment, przy ko­rycie pełnym świń. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 31 marca 2016, 20:16

Prawdą nie po­win­no się dzielić a pomnażać. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 31 marca 2016, 07:07

IKON

IKON

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

7 listopada 2016, 16:14oszi3 sko­men­to­wał tek­st Feminizm kończy się tam, [...]

27 kwietnia 2016, 12:59IKON sko­men­to­wał tek­st niepohamowana władza jest jak [...]

27 kwietnia 2016, 12:49fyrfle sko­men­to­wał tek­st Orlę Lwow­skie

10 kwietnia 2016, 15:03IKON sko­men­to­wał tek­st Bieg rze­ki ok­reśla jej [...]