IKON

248 tekstów – auto­rem jest IKON.

Gdy życie sta­je się cu­dem, prob­le­my przes­tają mieć znaczenie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • przedwczoraj, 13:22

Peleryna niewidka

Os­tatnio wma­wia się Nam , że za­winięte w szma­ty ciała no­worodków zni­kają. Ta­jem­nicą nagłaśniania ta­kich te­matów jest woj­na ideolo­giczna, a więc gra po­lityczna kosztem ludzkiego życia. Nie byłoby w tym nic dziwnego [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 9 fiszek • 13 stycznia 2018, 21:58

Ty­le w Nas praw­dy, ile nadziei na przebaczenie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 stycznia 2018, 08:42

Z po­ciągu do siebie, po­zos­tały nam ko­leje losu. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 12 stycznia 2018, 07:58

War­tość ryt­miczną serc wyz­nacza się do­tykiem ich dźwięku. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 11 stycznia 2018, 13:42

Orlę Lwowskie

Żołnierz prze­latu­je nad Lwo­wem
Re­dutę Śmier­ci wziął pod swe skrzydła
Dla Pol­ski chwały - krew i blizna

Trzy­nas­to­let­nie orlę białe, w Stra­ceńców od­dziale
Odznaczo­ne Krzyżem Vir­tu­ti Militari,
Za czapkę większą od głowy i swą od­wagę!

Ob­ro­niliśmy Lwów!
Pa­mięci żywa, os­tatnia kula.
Epi­tafium - do zobaczenia... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 27 kwietnia 2016, 12:37

Miłość za­puszcza korze­nie w sercach.
Zaurocze­nie w chwili. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 10 kwietnia 2016, 11:12

Za­suszo­ny kwiat wzras­ta, gdy pa­mięć żywa. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 kwietnia 2016, 15:58

Na­wet opar­cie pot­ra­fi skrzy­wić kręgosłup. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 5 kwietnia 2016, 06:55

Anioły nie roz­wi­jają skrzydeł. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 kwietnia 2016, 06:52

IKON

IKON

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 12:57IKON sko­men­to­wał tek­st Na we­soło o Chrys­tu­sie

przedwczoraj, 23:38yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy życie sta­je się [...]

przedwczoraj, 22:07IKON sko­men­to­wał tek­st Gdy życie sta­je się [...]

przedwczoraj, 21:28IKON sko­men­to­wał tek­st Na we­soło o Chrys­tu­sie

przedwczoraj, 19:02onejka sko­men­to­wał tek­st Gdy życie sta­je się [...]

przedwczoraj, 18:39yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy życie sta­je się [...]

przedwczoraj, 17:12IKON sko­men­to­wał tek­st Na we­soło o Chrys­tu­sie

przedwczoraj, 14:18har.monic sko­men­to­wał tek­st Gdy życie sta­je się [...]

przedwczoraj, 14:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st Gdy życie sta­je się [...]

przedwczoraj, 13:22IKON do­dał no­wy tek­st Gdy życie sta­je się [...]